Sản phẩm > products > Làm bằng đại học giá 4 triệu

Phân biệt phôi bằng đại học cao đẳng

Việt Nam sản xuất

Vietnam

Vui lòng liên hệ

Mô tả

Phôi bằng đại học cao đẳng trung cấp và bằng cấp 3 phân biệt như thế nào

Bằng đại học được chia ra làm 2 loại

Bằng đại học phôi có hình theo quy định của bộ giáo dục bắt đầu từ năm 1990 cho tới 2009 là loại bằng phôi dẻo mầu nâu đỏ trên bằng đại học có sử dụng hình thẻ trên hình thẻ sẽ là mộc nỗi giáp lai xét nét có chữ bộ giáo dục

Bằng đại học từ năm học 2010 theo quy định của bộ giáo dục là bằng có song ngữ tiếng anh và tiếng việt trên bằng đại học thể hiện dòng chữ bằng tốt nghiệp đại học

Từ năm 2011 trở về sau bằng đại học ở cả nước được sữa lại thành bằng kỹ sư và bằng cử nhân\

Bằng cao đẳng cũng như bằng đại học nhưng trên bằng cao đẳng thể hiện chữ bằng tốt nghiệp cao đẳng

Bằng cấp 3 ( bằng trung học phổ thông) từ năm 2009 trở đi bằng cấp 3 cũng sử dụng bằng không hình thẻ trên bằng cấp 3 năm 2009 chỗ phần số hiệu bằng được để trống

Bằng cấp 3 từ năm 2010 trở đi trên bằng được ký hiệu bằng chữ A và bằng cấp 3 từ năm 2015 trở đi được ký hiệu là B và trên bằng cấp 3 không có xếp loại khá giỏi trung bình như những loại bằng khác

Đây là chia sẽ của chúng tôi cho các bạn có ý định làm cho mình 1 tấm bằng đại học cao đẳng hay bằng cấp 3 đi làm ưng ý

Sản phẩm cùng loại